PAR-MAR d.o.o.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Svrha Pravilnika o zaštiti osobnih podataka tvrtke PAR-MAR-a je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetioce internetskih stranica PAR-MAR-a s namjenama i temeljem obrade osobnih podataka od strane  PAR-MAR d.o.o. Zagreb, Nova cesta 75, e-mail ortopedija@par-mar.hr (u nastavku: ortopedija PAR-MAR d.o.o. ili prodavatelj ili upravitelj osobnih podataka).

U tvrtki PAR-MAR (https://razvoj.par-mar.com/index.php/kontakt/) cijenimo vašu privatnost zato sve vaše podatke pažljivo čuvamo. Ovaj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internetskih stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.

Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108, ETS  br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07; NN103-2003-06-26,NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12, 45/18), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15; NN 67/08, 36/00 i 130/11 itd.)).

Pravilnik o Privatnosti o zaštiti osobnih podataka određuje upotrebu informacija koje prodavatelj dobije od vas kada posjetite PAR-MAR internetske stranice ili mu ih posredujete na neki drugi način (npr. tijekom razgovora ili narudžbe putem telefona).

Upravitelj i ovlaštena osoba za zaštitu podataka

Upravitelj osobnih podataka je tvrtka PAR-MAR d.o.o., Zagreb, Nova cesta75U tvrtki PAR-MAR d.o.o. je imenovana ovlaštena osoba za zaštitu podataka, koja je dostupna na elektronskoj adresi ortopedija@par-mar.hr.

Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.Ponuditelj, sukladno s namjenama navedenim u nastavku te Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka skuplja sljedeće osobne podatke:
• osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, lokacija);
• Adresa e-pošte;• Adresa (za dostavu i izdavanje računa)
• Telefonski broj;
• Informacije o transakciji
• Plaćanje
• Podaci o narudžbama (kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe,)
• Ostale informacije o sebi koje ste podijelili s nama prilikom upita i koje korisnik dobrovoljno dao ponuditelju kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.
• Informacije prikupljene pomoću kolačića

Ponuditelj ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite tj. za to date privolu, tj. kod narudžbe proizvoda ili usluga, ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili ponuditelj ima za obradu zakonit interes.Vremensko razdoblje u kojem Ponuditelj čuva sakupljene podatke, je podrobnije pojašnjeno u poglavlju Čuvanje osobnih podataka te Politike.

Namjene obrade i temelji za obradu podataka

Prodavatelj prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na osnovi sljedećih pravnih osnova:

• zakon i ugovorni odnosi
• privola pojedinca i
• zakonski interes

Zašto su nam potrebne navedene informacije?

Sakupljamo i analiziramo ove informacije kako bismo što bolje razumjeli vaše potrebe te vam pružili bolju uslugu, a iz sljedećih razloga:
• internih vođenja evidencija
• kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge
• kako bismo vam povremeno slali promotivne email-ove o novim proizvodima, posebnim ponudama ili neke druge informacije za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive
• koristiti vaše podatke kako bi vas kontaktirali u svrhu istraživanja tržišta
Kontaktirati e-mailom, telefonom, faxom ili poštom, koristiti vaše informacije kako bi prilagodili ovu web stranicu vašim interesima i potrebama, ali samo ako ste tako naveli u privoli.

Kada nam šaljete elektroničku poštu s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca za upit koji isto tako šaljete elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Informacije prikupljene pomoću kolačića ili sličnih tehnologija koristimo kako bismo osigurali ispravan rad naše internetske stranice, odnosno ispravan prikaz sadržaja, za stvaranje i pamćenje sadržaja u košarici, te kako bismo osigurali da je naša internetska stranica pouzdana i sigurna. Kolačiće koristimo i da bismo Vas zaštitili od prevare ili zloupotrebe naših internetskih stranica ili usluga.

Popunjavajući formulare na službenoj stranici korisnik jamči da su informacije koje su priložene točne te da je u cijelosti suglasan s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Kolačići

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

Kolačići za oglašavanje prate upotrebu internetske stranice Ponuditelja od strane pojedinca, osim ako se pojedinac s korištenjem kolačića ne slaže.

Obrada na temelju vaše suglasnosti

Prodavatelj prikuplja (koristi) vaše osobne podatke samo kada mu to vi omogućite odnosno kada u to privolite tj. date suglasnost:
• kako bi vam omogućio upotrebu vašeg internetskog računa i internetske stranice prodavatelja te u svrhu tehničke administracije na internetskoj stranici prodavatelja,
• kako bi vam osigurao pristup do posebnih informacija koje su vam dostupne na internetskoj stranici prodavatelja i na vašem internetskom računu/profilu kojeg vam prodavatelj osigurava,
• slanje reklamnih obavijesti i drugih sadržaja preko elektronske pošte, kada za to nema drugog temelja i tome ste dali suglasnost,
• sve druge specifične namjene s kojima se posebno slažete u svrhu poslovanja s prodavateljem.

Profiliranje korisnika na temelju suglasnosti

Na podlozi vaše suglasnosti ponuditelj izvodi i prilagođeno komuniciranje koje se izvodi preko različitih kanala komuniciranja (preko emaila, SMS-a, telefonskih poziva, pošte, obavijesti preko pretraživača, informacija na internetskoj stranici, socijalnim mrežama).

Jer vam želimo ponuditi najbolje moguće ponude i sadržaje, prilagođene točno vašim potrebama, s vašom suglasnošću oblikujemo vaš profil, koji je osnova za prilagođeno komuniciranje.

Za to možemo koristiti vaše sljedeće vaše podatke:
• Demografski podaci (spol, datum rođenja tj. starost, adresa)
• Povijest vaših narudžbi (kupljeni proizvodi, vrijeme kupovine, broj narudžbi)
• Ponašanje na PAR-MAR internetskoj stranici (pogled pojedinih proizvoda ili sadržaja, dodavanje proizvoda u košaricu, internetske transakcije)
• Vaši odazivi (otvaranje poruka, klik na poveznicu, kupnja) na različite poruke koje vam šaljemo.

Na podlozi tog korisničkog profila može biti ovisno kakve sadržaje i ponude ćete primati od nas:
• Koje proizvode i sadržaje ćemo vam predstaviti , da bi bile maksimalno zanimljive za vas
• Kakve ponude ćete dobiti (kupci s većim brojem ili učestalim narudžbama u PAR-MAR-u dobiju bolje ponude)
• Kako često ćemo vam slati obavijesti i preko kojih kanala komunicirati

Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka u bilo koje vrijeme prekinuti pismenim zahtjevom na email adresu ortopedija@par-mar.hr ili pomoću sljedećeg formulara

OGRANIČENO KORIŠTENJE PODATAKA KOJI TREBA NAPRAVITI PO PRIMJERU A TU STAVITI LINK ZA OTVARANJE ISTOG

Čuvanje osobnih podataka

Prodavatelj će čuvati vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni (npr. kako bi imali pristup i mogli koristiti vaš internetski račun i internetsku stranicu prodavatelja, kako bi prodavatelj mogao ispuniti vašu narudžbu, za provjeru vaših plaćanja i ispunjenje drugih vaših i/ili obaveza prodavatelja, kako bi mogli pristupati do posebnih informacija koje dostupne, kako bi vam prodavatelj  mogao slati e-novosti i sl.).

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi zakona, prodavatelj čuva u okviru zakonsko određenog razdoblja.

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, Prodavatelj čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Prodavatelj izbriše prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka ili ako tako određuje zakon.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da prodavatelj može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima podataka). Ugovorni obrađivači podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u imenu prodavatelja i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima Prodavatelj sudjeluje su:
• računovodstveni servis,
• ponuditelji obrade podataka i analitike,
• uzdržavatelji IT sistema
• ponuditelji slanja e-pošte
• ponuditelji sistema za plaćanja
• ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook)

Prodavatelj ne prodaje, ne iznajmljuje, te ih neće staviti trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez zahtjeva korisnika.

Sigurnost

Prodavatelj poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Prava pojedinca o obradi podataka

Kao pojedinac na temelju propisa imate sljedeća prava:

Pravo na opoziv pristanka: ako ste kao pojedinac dali pristanak za obradu vaših osobnih podataka (zbog jednog ili više različitih razloga), imate pravo da taj pristanak opozovete, bez da bi to utjecalo na pravovaljanost obrade podataka, koja se na temelju pristanka izvodila do njenog opoziva;

Od privole je moguće odustati pismenom izjavom koja se pošalje upravitelju na jednog od njegovih kontakata navedenih na https://razvoj.par-mar.com/index.php/kontakt/

Opoziv privole za obradu osobnih podataka za pojedinca nema nikakvih negativnih posljedica ili sankcija. Ipak je moguće da upravitelj pojedincu, nakon opoziva privole za obradu podataka, možda neće više moći nuditi određene ili više usluga, ako se radi o uslugama koje bez osobnih podataka nije moguće nuditi .

Pravo pristupa do osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo od prodavatelja (upravitelja osobnih podataka) dobiti potvrdu da se o vama obrađuju osobni podaci, i kada je to tako, pristup do osobnih podataka i informacije (o namjeni obrade, o vrsti osobnih podataka, o korisnicima, o vremenu čuvanja tj, mjerama za odlučivanje vremenskog razdoblja, o postojanju prava na ispravak ili brisanja, prava na ograničenja i prigovor na obradu te prava do pritužbe nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljani od vas, o postojanju automatiziranog odlučivanja, zajedno s oblikovanjem profila, razloga za njega te značenju i posljedicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu s člankom 15 GDPR-a);

Pravo do ispravka osobnih podataka: kao pojedinac imate pravo da prodavatelj bez nepotrebnog odgađanja popravi netočne osobne podatke koje se odnose na vas. Kao pojedinac imate, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo do dopune nepotpunih podataka, uključujući podnošenje dodatne izjave;

Pravo do brisanja osobnih podataka (»pravo na zaborav«): kao pojedinac imate pravo da prodavatelj bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koje se odnose na vas, a prodavatelj mora podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati, kada postoji jedan od sljedećih razloga:

(a) podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni tj. obrađeni,
(b) ako otkažete svoj pristanak i ne postoji druga pravna osnova za obradu,
(c) ako se ne slažete s obradom, a nema glavnih legitimnih razloga za obradu,
(e) podatke treba izbrisati za ispunjavanje pravnih obaveza u skladu s pravom EU ili pravom države članice što se odnosi na prodavatelja,
(f) podaci su prikupljeni u vezi s ponudama usluga informacijskog udruženja.Kao pojedinac u  određenim primjerima, opisanih u Članak 17. stavak 3. GDPR-a nemate pravo do brisanja podataka;

Pravo na ograničavanje obrade: kao pojedinac imate pravo da prodavatelj ograniči obradu, kada postoji jedan od primjera:

(a) ako osporite točnost podataka za razdoblje koje omogućuje pružatelju da potvrdi točnost podataka,
(b) obrada je protuzakonita, a vi se suprotstavljate brisanju podataka, umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe,
(c) prodavatelju podaci ne trebaju više za obradu, no vi ih trebate za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva,(d) podnijeli ste prigovor u vezi s obradom dok se ne potvrdi da pravni razlozi prodavatelja prevladavaju nad vašim razlozima;

Pravo na prijenos podataka: kao pojedinac imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste posredovali prodavatelju, u strukturiranoj, za općenitu upotrebu i lako čitljivom obliku te imate pravo da te podatke posredujete drugom upravitelju, bez da bi vas prodavatelj kojem su bili osobni podaci pruženi, pri tome ometao, i to kada:

(a) obrada se temelji na pristanku ili ugovoru i
(b) obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Kao pojedinac imate kod ostvarivanja navedenog prava do prijenosa, pravo da se osobni podaci neposredno prenesu od jednog upravitelja (prodavatelja) drugom, kada je to tehnički izvedljivo;

Pravo na obradu prigovora: kao pojedinac imate na osnovi razloga povezanog s vašim posebnim položajem, pravo da se kada god suprotstavite obradi osobnih podataka, koji je neophodan za obavljanje poslova u javnom interesu ili u obavljanju službenih ovlasti, dodijeljenih prodavatelju (točka (e) članka 6. stavka 1. GDPR) ili je potrebna zbog zakonskih interesa, za kojima stoji ponuditelj ili treća osoba (točka (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a), zajedno s oblikovanjem profila na podlozi navedenih obrada; prodavatelj prestaje obrađivati osobne podatke, osim ako ne dokaže potrebne legitimne osnove za obradu, koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodi, ili za provođenje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku, prigovoriti obradi podataka koji se odnose na njega u svrhu marketinga, zajedno s oblikovanjem profila, ukoliko je povezano s takvim neposrednim marketingom; kada se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga, podaci se ne obrađuju više u te svrhe.

Kada se podaci obrađuju u znanstvene ili povijesne svrhe istraživanja ili u statističke svrhe, pojedinac ima pravo da iz razloga, povezanih s njegovim posebnim položajem, suprotstavi obradi podataka koji se odnose na njega, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadatka koji se izvodi iz razloga javnog interesa;

Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu:  kao pojedinac imate pravo podnijeti žalbu u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka ako smatrate da je došlo do povrede korištenja osobnih podataka i/ili da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka.

Pojedinac može od upravitelja zahtijevati sve informacije koje se odnose na ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima, u pismenom obliku i to putem jednog od kontakata navedenih na internetskoj stranici  https://razvoj.par-mar.com/index.php/kontakt/.

Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese.

Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka

U primjeru kršenja sigurnosti osobnih podataka, Ponuditelj je dužan o tome obavijestiti nadzorno tijelo, osim kada je vjerojatno da s kršenjem nisu bila ugrožena prava i slobode pojedinca. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, Ponuditelj je dužan o kršenju obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

U primjeru da se radi o kršenju koje može uzrokovati veliki rizik za prava i slobode pojedinca, Ponuditelj je dužan o kršenju odmah, tj. kada to nije moguće najkasnije u roku 72 sata od saznanja o povredi, bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti nadzorno tijelo i pojedinca na kojega se osobni podaci odnose. Obavijest pojedincu mora biti napisana u razumljivom i jasnom jeziku.

Objava promjena

Svaka promjena naše politike o zaštiti osobnih podataka bit će objavljena na našoj internetskoj stranici. Korištenjem internetske stranice, pojedinac potvrđuje da prihvaća i slaže se s cjelokupnim sadržajem ovih pravila o privatnosti.

Obnovljeno: 25. svibnja 2018.

Ograničite korištenje vaših osobnih podataka

Ispunite ovaj formular i uputite nas što želite da napravimo s informacijama koje ste već podijelili s nama.
Vaš zahtjev za ograničavanje, brisanje ili ažuriranje podataka bit će poslan na Ured za zaštitu podataka

-tu staviti da se otvara email kontakt obrazac ortopedija@par-mar.hr